Saturday, 27 August 2011

sravana, manana and nidhidhyasana

                HARI OM  

Practical steps to spirituality -  section - 1 part 29

Gnana yoga- path of knowledge  part -2

As a spiritual  seeker , you  have to keep two things  in  mind  before  you  acquire  knowledge. You  must  be  aware  of  your ignorance  regarding  the   spiritual  aspects  of  life. You  must  be ready  to receive  knowledge  with an  open  mind.. The  next  important  thing   is  to understand  the importance  of using  your  reasoning  faculty.

The  ancient  sages  gained  this knowledge   through  their  own  efforts, through  their  own reflection  and  contemplation. You  have  to study  the scriptures, analyse  the  teachings   logically  and  see  how  these can be applied  in your  life. You    must  accept  only  those  that  are reasonable   and  logical.. Only  then  you can  make  this  knowledge  your own  by  experiencing  the  truth, otherwise  it will remain  only  a belief.

The  scriptures  say  you  have  to get  a knowledge  of  your  Self.   You  already  have some  knowledge  of  yourself.  You  have  a bio-data ,your  date of  birth,  your  parents ' names  , your  educational  qualifications  etc. These  are  only  details  of  your  superficial  personality.  There  is an  I  beyond  your  body , mind and  intellect, beyond  the superficial  personality.  The  essential  nature  of  the I  has  to  be  studied-the  essential  nature  of  the I  is  Atman/Self.. Its  nature  is  sat  ,chit  ,ananda  swaroopa-meaning  ,existence, knowledge  and  bliss.

You  have  to go  deeper  into  your  personality  layers  and  discover  the Self  within. Even  as  you  are  in this  path  of  knowledge, you  gain  freedom, peace  and happiness.  You  realise  that  the  real  source  of happiness lies within you.  You  stop  indulging  in  material  pursuits. You  stop  searching  for  happiness  in the external  world . The  knowledge  of the  Self   becomes  very   important  for you.   You can  gain  this  knowledge  through  sravana-listening to ,manana- reflecting  on , and  nidhidhyasana-meditating  on the  eternal  truths.

to be continued.....


1 comment:

 1. Thần chi địa sắp thoát ly khỏi trói buộc của Cổ Thần. Như vậy, Vương Lâm biết rõ, khi đối mặt với đối phương, hắn sợ rằng không có chút thực lực nào để mà hoàn thủ.

  Giờ khắc này, ở Chu Tước đại lục, phía Đông của Chu Tước quốc, nơi đây tràn ngập sương đen, Nhất tổ của Tiên Di Tộc, Vân Tiên Tử, Tam tổ cùng với hai mươi Diệp tổ linh khoanh chân ngồi cùng một chỗ.

  Giờ khắc này trên mi tâm của bọn họ đều loé lên thực vật bản mạng, tản ra quang mang yêu dị. Chính giữa bọn họ có một đầu lâu.

  Phía trên đầu lâu này có khắc một phù văn. Mức độ phức tạp của phù văn này so với cái Vương Lâm đạt được cao thâm hơn vô số lần, căn bản không thể đem ra so sánh.dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp

  Nhất là phía trên đầu lâu, một cỗ khí tức cường đại đến không thể tin nổi ngưng tụ sâu đậm.

  - Hư tổ lão nhân gia đã được Phù văn Tinh viễn Cổ Thần linh chỉ điểm, đột phá Thập

  ReplyDelete