Monday, 29 August 2011

the passive and aggressive

HARI OM  

Practical steps to spirituality- section 1 - part  31

Gnana yoga- path of knowledge - part 4

The  study  of   and  reflection  on   the  truths of   vedanta    give some more  benefits.  .It  makes  your  intellect  sharp and strong. . You  are  no  longer  governed  by the mind. The  ignorant  complain  that  there is  injustice  and inequity  in  the  world. and  that  the  dishonest    prosper   while  the honest  suffer. This is  because  the intellect   is   weak  and   so   you   suffer. The  solution  lies  in  strengthening  the  intellect   so that  you can  deal with  the  vicious  persons.

The  nature  of  human beings  can  be  classified  into  two, the  passive  and  aggressive. Both  can  yet again   be   divided  into   the good  and  the  bad.  So you have  the  passive  good  and  passive  bad, and  the  aggressive  good  and  aggressive  bad. . The  aggressive  uses    his  intellect  and  power  of  discrimination , whereas  the passive  work  from  the level  of  the mind  and does   everything  mechanically.

A  passive   bad person  lives  an  immoral  life  . He  does  not  care  to  examine  why  he is  so. . A  passive  good  person  is  just  habituated  to  do  good   and  to lead a moral  life  and does  not examine  why he is  so.  An  aggressive  bad  person  uses  his  intellect  to  plan  and  execute   his  actions.  So he  is  more  powerful  than  the  passive  good and  bad . He  uses them  for  his  personal  gains.. Duryodhana  was  a perfect  example  of  aggressive  badness. . The  aggressive  good   person's  intentions  are always  good  and  he  leads  a virtuous  life.. Just  one  aggressive  good  person , who  is  selfless  , can  bring  about  a  great  change  in  society.  Arjuna  was  an example  of    aggressive  goodness. In  modern  times   Mahatma  Gandhi   and  in  recent  times  Anna  Hazare   can  be  taken  as  examples  of  aggressive  goodness.

The  knowledge  of  vedanta  will    make  you  an  aggressive  good  person.  This  knowledge  helps  you  to develop   a  powerful   intellect  , see   the difference  between  the good  and  the  bad  and    to  face  the  aggressive  bad  elements  in  society.  Some  think  vedanta  is  abstract   and   not   connected  to  the  real  facts  of  life.  This  subject  like  all other  sciences  has  to  be  studied   systematically.  using  logic  and  reasoning.  With  this knowledge  one  deals  with  life  from  the  level  of  the  intellect  and  not  from  the  level  of  the  mind.

to be continued......

1 comment:


 1. - Một tia dâm tà ý cảnh của ngươi năm đó ư?

  Tam tổ gật đầu nói:
  - Đúng là một tia ý cảnh đó. Nếu nó đoạt xá thành công chắc chắn hút mất một phần căn nguyên của ta! Ta sao có thể khiến nó thành công được!

  Năm đó, sau khi ý cảnh đó bị ta chia cắt, không ngờ lại bị một tiểu tu sĩ đạt được. Như vậy, tiểu tu sĩ kia giờ phút này đã ở trong Chu Tước Mộ. Tuy ta không thể gián tiếp huỷ diệt được một tia ý cảnh kia nhưng có thể khiến cho nó có chút thay đổi. Nếu là bình thường thì không tính nhưng trong khi đoạt xá, một chút biến cố cũng có thể khiến cho việc đoạt xá thất bại!
  dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Tam tổ nói xong, tay phải điểm lên mi tâm, cái cây yêu dị trên trán lập tức bắt đầu quỷ dị nhúc nhích. Một đám phù văn từ trong mi tâm loé ra, tiến vào hư không, chậm rãi biến mất.

  Trong Chu Tước Mộ, Vương Lâm đi vào Tế Đàn, lập tức cảm nhận được từ trong Tế Đàn lập tức dâng lên một cỗ lực lượng truyền tống. Hắn cúi xuống, tay phải đặt trên Tế Đàn,

  ReplyDelete