Tuesday, 30 August 2011

four principal kingdoms

HARI OM  

Practical steps to spirituality- section 1 part 32
Gnana yoga- path of knowledge - part 5


Vedanta   goes  from  the known  to the unknown  to  explain  the  concept  of  God.. It  approaches  God  in  a  methodical  and  systematic  way.. It   tries  to  bridge  the  difference  between  man  and God.  Vedanta  gives   you  the  material  to study  and contemplate  and  experience  the  truths  contained   in  the  sastras.  Vedanta  gives  you  the knowledge  to  discover  your  real   Self.  Vedanta  starts  with  the  study  of  the  world.

The  world  consists  of  four  principal   kingdoms  : :the  mineral , the  plant ,  the  animal  and  human  being. .The  mineral   is  inert  matter  with  no  life  in  it..  Though  matter  also  undergoes  changes  and  claims  to  have  traces  of  life  in  it  ,it  is  very  negligible  and  hence  taken  to be lifeless. .The  plant  kingdom  shows  signs  of  life  and  activity. but  its  movement  is  restricted  to  one  place..  The  animals  are more  developed   than  plants.  . They  can  move  from  one  place  to another.

Human  beings  are  the most  evolved .  One  unique  characteristic  of  human  beings  and  that  which  also  differentiates    human  beings  from  the other   three,  is  the  faculty  of  reasoning  . Human  beings  are  given  the  power  to  discriminate  and  only  they  have  the  power  to  choose.  Animals  are  programmed    to  act  in  an  instinctive  way.  A  tiger  cannot  become  a  vegetarian  nor  a cow  a  non- vegetarian.. Only  humans  can   have  goals  .Only  they  have  the  faculty  of  self  effort  and  can  think  of  God 

We  have  already  seen  the  five  types  of  humans  namely:     the  mineral  person,  the vegetable  person  , the  animal  person  ,the human  person  and  the  God  person.  It  is  the God  person   who  shifts  his  focus  from  the  terrestrial  world  to  the  transcendental   Reality.. As  he  evolves  spiritually  he  recognises  the  divinity  everywhere.  Wherever  he  is , he  radiates  peace, harmony    love  and  happiness.

to be continued......

1 comment:

 1. Nhất Diệp, là người thứ ba từ trước tới nay của Tộc ta đạt đến Thập Nhị Diệp chú thuật sư. Phù văn trên đầu lâu của người đã chứa thần lực. Lúc này, nếu chúng ta đồng thời hiến ta hẳn là có thể đưa được một người tiến vào Chu Tước Mộ. Ánh mắt của Vân Tước Tử nhìn đầu lâu với vẻ sùng kính, trầm giọng nói.

  - Như vậy, ai đi?
  Nhất tổ chậm rãi nói.

  Tam tổ, nữ tử thiên kiều bá mị, giờ phút này cũng không có tâm tình cười đùa, mà là than nhẹ nói:
  - Nhất tổ đi tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là, thân thể của Nhất tổ đang ở tầng thứ nhất của Tiên Di Tộc, ngươi lấy Phù văn để nguyên thần xuất khiếu, không biết ở trong Chu Tước Mộ có bị ảnh hưởng hay không, không bằng…dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Nàng mới nói tới đây, bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phương hướng Chu Tước Mộ xa xa, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái.

  - Một tia ý cảnh của ta năm đó không ngờ đang đoạt xá. Hừ! Ta sao có thể khiến nó nhưử ngẩn ra nói:

  ReplyDelete