Tuesday, 27 September 2011

sastras

HARI  OM

 Practical  steps  to  spirituality-  section 1  part  56 


Sastras  continued  :

 5. Itihasa-  history :  The  contents  of  history  are  supposed  to  be  what  really     happened.  Itihasa    means  thus  it  definitely  happened. The  two  important  itihasas  are  the  Ramayana  and the    Mahabharata.   . Ramayana  was  written  by  sage  Valmiki..  It  has  24000  verses..  Ramayana  means    the  way  of  life  led  by  Rama.  wherein  Rama  was  presented   as  an  ideal  man  , a  model    , who  lived  the  vedic  way  of  living.   The  Mahabharata  was  written  by  Ved  Vyasa  .  The  Bhagavad   Gita  forms  a  part  of  this   epic..  The  Mahabharata    contains  over  one  lakh  verses..It  is  the  story  of  the  Bharata  vamsa  raja   and  the  kings  who  came  after  him.

These  two  epics  are  not  pure  history  and  to  present  pure  history     is    not  its  purpose..  The  important  purpose  is  to  give  out  the  vedic  teaching  .  So  history  is  mixed  with  fiction..  Ravana  could  have  existed   .  The  ten  heads  are  only   a   symbolism    of  a  multiple  personality  syndrome..  Even  now  these  two  epics  are  popular.   and  widely  read .

6.Bhasyam  -  commentaries. .    Commentaries   were written  on  the  vedic  literature  by  learned  scholars..  There  are   also   sub-  commentaries  on  the  commentaries..  All  the  traditional  acharyas    Adi  sankara    belonging  to  the     advaita   school  of  thought  . , ,  Ramanuja   belonging  to  the  vishishtadvaita  school  of  thought  ,  and  Madhavacharya     belonging  to  the   dwaita  school  of  thought    ,  wrote  commentaries  on   some  of  the  upanishads  ,  the  Gita  and  many  other  important   vedic  literature.  .  All  three of  them  interpreted  the  vedic  truths  in  their  own  ways.

All six  put  together  are  called  sastras.  Their  main  purpose  is  to   help  us  realise  our     goals  of  life  and  ultimately   the     the  main   goal  of  life-  namely  mokshsa

to be continued.....

1 comment:

 1. gầm rít bất khuất của nó, trong lòng đệ tử của sáu hệ khác, thực lực của Vương Lâm lập tức được đẩy lên cao.

  Cho dù ánh mắt của những tu sĩ từ khắp nơi đến mừng thọ cũng đều lộ ra quang mang kỳ dị. Nhất là vài vị lão quái có tu vi cao thâm lại nhìn chằm chằm Hồn thú này, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư.

  Ngay cả Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu sau khi nhìn thấy Hồn thú này trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

  Vương Lâm đang ở giữa không trung quát khẽ:
  - Nuốt hắn!
  dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Hồn thú gầm rít nhảy lên, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới trước Trần Đào.

  Trong mắt Trần Đào hiện lên một tia chiến ý, hai tay nhanh chóng bấm quyết, một đạo tử sắc quang cầu lập tức hình thành ở trước người hắn. Ngay khi Hồn thú lao tới, nó lập tức nổ tung.

  ReplyDelete