Wednesday, 28 September 2011

the varna scheme

HARI  OM

 Practical  steps  to  spirituality  -  section 1  part  57 

The  caste  system-  the  varna  schme:
  
Varna  is  a  unique  scheme  provided  by  sastras    for  peace  and  properity..  Society  is  seen  as  an   organic  whole.  and  sastras    recognized  four   groups.  : the  brahmana,     kshatriya,    vaishya  and  sudra..   and  they  work  for  the  welfare  of  the  society.  They   are  classified  according  to   1,  character,  2,  profession  and  3  birth.

1.Classification  according  to  character  or  guna.    is  done    under  the  basis  of    personality   traits..  So  it  is  a  character  based  division..  A  brahmana     is    predominantly    sattvik.     and  he  gravitates    towards  spiritual  pursuits,      loves  solitude  and  contemplation  on  the  ultimate  reality.  The  kshatriya  is  predominantly     rajasic  and  has  a  dynamic     personality    which  loves   extroverted  activities.  He  is  a  selflessly  motivated  person   who  is  interested  in  serving  the  society..  The  third  type  is  the  vaishya  ,who  is  dynamic   ,  and  has  rajasic  qualities    but    selfishly  motivated   to  act  for  himself  and  his  family.  . He  amasses  wealth  for  himself  and  his   family  only   .The  fourth  type  is  the  sudra    who  is  predominantly  tamasic.  He  is  lethargic  ,  has  no  motivations  for  anything  spiritual    or  even  material  pursuits  .. He  is  passive.

2.  The  second  classification  is  based  on  profession.  .  Brahmana's  work    is  to   learn  and  teach    the  scriptures.  and  dedicate  his  life    for  the  pursuit  of  knowledge  and  spread  of  this  knowledge.   . Kshatriya 's  work     is  to  defend  the  country    .  In  modern  times     the  army  ,  the  defence  of  the  country,  police  ,  law  and  order  ,  administrative  services  will come  under  this  group . .  All forms  of  business  ,  trade  and  commerce,  distribution  and  sharing  of  wealth    come    under  the  vaishya  by  his  profession..  A  sudra's  work  is    all   forms  of  labour    ,  skilled  and  unskilled  ,   doing  services  to  the  other  three.  .  So  there  is  perfect  division  of  labour  under  this  classification

3  .The  third  classification  is  based  purely  on  the  basis  of  birth. .  One  belongs    to  a  group  by  being  born  in  a  family.  If  one  is  born  in  a  brahmana  family     then  he  becomes  a  brahmana,    if  born  in  a  kshatriya  family  he  is  a  kshatriya  and  so  on and  so  forth..  

discussions  on  caste  system  to  be  continued......

1 comment: 1. Ánh mắt của Trần Đào chợt loé, đối với Vương Lâm đáy lòng đã không còn khinh thường như trước nữa.

  Hết thảy những điều này đều phát sinh cực nhanh. Gần như nháy mắt khi cơn lốc cửu chuyển biến mất, chiến phủ trong tay Vương Lâm thu lại, kết ấn quyết, điểm một cái về phía Xạ Thần xa cách đó không xa, trong miệng hét lên:
  - Hồn thú, hiện!

  Xạ Thần xa kia, Trần Đào chỉ có hơi liếc mắt nhìn, cũng không quá mức chú ý, lúc này mới quay ngoắt người lại nhìn về phía chiếc xe này. Chỉ thấy một cỗ ý niệm bất khuất bỗng nhiên phóng lên cao.
  dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Cùng lúc đó một Hồn thú khổng lồ điên cuồng ngưng hình lao ra, phát ra tiếng gầm rít dữ dội.

  Thanh âm này xuyên thấu thiên địa, những đệ tử của sáu hệ còn lại lập tức đều lâm vào khiếp sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua con Hồn thú nào như thế. Sau khi nghe được tiếng

  ReplyDelete